Back to Top


Calea Chisinaului, nr. 34, Iasi, Romania  


Telefon: +40 0744.40.95.59

Cursuri pe care le putem oferi

Inspector securitate si sanatate in munca

Coordonator santiere temporare si mobile

Curs de actualizare cunostinte pentru coordonator santiere temporare si mobile

Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal-Data Protection Officer (DPO)

in curand un nou curs

in curand un nou curs

SUNTEM INOVATIVI, FLEXIBILI SI AVEM RESURSE PENTRU A TE AJUTA IN DEZVOLTAREA AFACERII TALE

Curs specializare: Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal - Data Protection Officer (DPO)

Trainer: Senior DPO-Alin Nicusor CALOPEREANU

Perioada: 08-10.06.2018, Iasi

Metatech - Education Iasi, va ofera servicii de pregatire in domeniul Protectiei Datelor (curs D.P.O, cod Cod C.O.R. 242231), avand urmatoarea tematica:

Ziua 1 - Regulamentul General privind Protectia Datelor

1.Sisteme de protectie a datelor cu caracter personal. Prezentare generala.

2. Masuri de protectie a datelor cu caracter personal la nivel european si international.

3. Legislatie nationala. Sistemul institutional in materia protectiei datelor cu caracter personal;

4. Regulamentul General privind Protectia Datelor . Terminologie si fundamente; Impactul Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal asupra raspunderii civile; Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal si temeiul legal al prelucrarii; Drepturile si obligatiile partilor implicate in domeniul protectiei datelor: persoanele vizate, operatorul de date, persoanele imputernicite.; Principalele tipuri de date cu caracter personal si clasificarea lor; Semnificatie practica privind: Autoritate publica sau organism public, Activitati principale, Pe scara larga, Monitorizarea periodica si sistematica, Monitorizarea conformitatii, Categorii speciale de date. Stabilirea temeiului prelucrarii; Stabilirea conditiilor de prelucrare, in special a duratei de retentie; Datele cu caracter personal si principiul libertatii contractuale; consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale; retragerea consimtamantului. Drepturile persoanei vizate: Transparenta si dreptul la informare; Dreptul de acces; Dreptul la rectificare si dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat); Dreptul la restrictionarea prelucrarii; Dreptul la portabilitatea datelor; Dreptul de opozitie; Restrictionarea exercitiului drepturilor;

Sesiune de intrebari si raspunsuri.

Ziua 2 - Responsabilul cu protectia datelor cu carater personal

1.Responsabilul / ofiterul de protectie a datelor, (DPO-Data Protection Officer): rol si responsabilitati, profil si bune practici.

desemnare si principii: desemnare obligatorie; desemnarea unui DPO extern; desemnarea DPO in domeniul public/ in domeniul privat; expertiza si abilitatile responsabilului cu protectia datelor; resursele necesare; instructiuni si indeplinirea atributiilor si sarcinilor in mod independent; demiterea sau sanctionarea DPO pentru indeplinirea sarcinilor sale; conflict de interese; demisia si/sau demiterea DPO; sarcinile DPO; abordarea bazata pe risc; rolul DPO in pastrarea evidentei; reguli de monitorizare a respectarii RGPD; cooperarea cu autoritatea de supraveghere si asumarea rolului de punct de contact; publicarea si comunicarea datelor de contact ale responsabilului cu protectia datelor.

2.Sarcini speciale ale responsabilului cu protectia datelor, tehnici si metode practice de: informare si consiliere a operatorului sau persoana imputernicita de operator, precum si angajatii care se ocupa de prelucrarile de date; monitorizarea respectarii Regulamentului, a legislatiei nationale si europene sau de drept intern referitoare la protectia datelor; consilierea operatorului in realizarea unei analize de impact asupra protectiei datelor si monitorizarea execuarii acesteia; cooperarea cu Autoritatea Nationala de Supraveghere.

Sesiune de intrebari si raspunsuri.

Ziua 3-Politici / proceduri privind protectia datelor cu caracter personal la nivelul organizatiei.

1. Managementul riscurilor si al incidentelor: evaluarea impactului asupra protectiei datelor; masuri de reducere a riscurilor in procesarea de date personale; indatoririle operatorilor in cazul incidentelor de Securitate privind protectia datelor cu character personal. 2. Corelarea principiilor de Protectie a datelor cu caracter personal din perspectiva mediului IT. 3. Exemple practice privind monitorizarea periodica si sistematica a persoanelor vizate. raspunderea juridica si sanctiunile potentiale la care se expun atat operatorii de date, cat si persoanele imputernicite de acestia; raspunderea juridica si sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor RGPD.

Sesiune de intrebari si raspunsuri

TEST FINAL

Trainer: Senior DPO-Alin Nicusor CALOPEREANU

Perioada: 08-10.06.2018, Iasi

Inscrieri

Va rugam sa ne transmiteti formularele de inscriere completate pana la data de 04.06.2018.

PROGRAM CURS DPO

Ziua I-a (08.06.2018-vineri)

16.00-18.30: sesiune curs

18.30-18.45: pauza cafea

18.45-20.30: sesiune curs

Ziua a II-a (09.06.2018–sambata

09.00-11.00: sesiune curs

11.00-11.15: pauza cafea

11.15-13.00: sesiune curs

13.00-14.00: pauza masa

14.00-16.00: sesiune curs

16.00-16.15: pauza cafea

16.15-18.00: sesiune curs

Ziua a III-a (10.06.2018-duminica)

09.00-10.30: sesiune curs

10.30-10.45: pauza cafea

10.45-12.00: sesiune curs

12.00-13.00: Test final

Taxa de participare: 1850 lei/cursant. Nu se percepe TVA.

Servicii incluse in prezenta oferta:

-Activitatea de training;

-Coffee-break;

Suportul de curs in format electronic.

Taxa de participare se va achita in lei in contul RO41 RNCB 0175 1122 3607 0001 deschis la Banca Comerciala Romana Iasi sau in contul RO81 TREZ 4065 069X XX01 2473 deschis la Trezoreria Iasi.

La inscriere candidatii depun urmatoarele documente:

-fisa de inscriere;

-copie a diplomei de studii;

-copieBI/CI;

-copie certificat de nastere;

-copie certificat de casatorie (daca este cazul;

-adeverinta medicala emisa de medicul de familie, cu mentiunea-apt pentru participare la curs.

Confirmarea participarii se face la:

E-mail:metatech_education@yahoo.com

Pentru orice detalii si informatii suplimentare, va stam la dispozitie prin persoanele noastre la tel. 0744409559 sau 0745105874.

In asteptarea raspunsului dumneavoastra, va asiguram de intreaga noastra disponibilitate pentru colaborare.

xyz

xyz

xyz

xyz